กูแต๊กกก!!!

Season 25
duel
30
Season 38
teams
28
HeroGamesWins
16
69%
6
50%
4
75%
4
25%
4
50%
3
100%
3
33%
1
100%
1
0%
1
0%
1
0%
1
0%
1
0%
1
100%
1
100%