คุณwsะก้อE

Season 45
duel
27
HeroGamesWins
4
75%
3
33%
2
100%
2
100%
2
50%
1
0%
1
0%
1
100%
1
100%
1
0%
1
100%
1
100%