ชอบกินชา

Season 25
teams
29
duel
29
Season 28
duel
30
Season 38
teams
28
HeroGamesWins
6
50%
4
75%
4
25%
4
50%
4
75%
4
25%
3
33%
3
33%
3
33%
2
50%
2
100%
2
50%
2
50%
1
100%
1
100%
1
100%
1
0%
1
100%
1
0%
1
0%
1
0%
1
0%
1
100%