ρᵰρᵰ∂σχιε

Season 33
teams
27
duel
29
HeroGamesWins
15
53%
8
75%
5
20%
4
50%
3
33%
3
33%
2
100%
2
0%
2
0%
2
100%
2
50%
1
0%
1
100%
1
0%
1
100%
1
0%
1
0%
1
0%
1
0%
1
100%
1
100%
1
100%
1
0%
1
100%
1
100%