Хокагэ

Season 2
teams
28
duel
29
Season 3
teams
30
Season 6
teams
30
duel
29
Season 9
teams
30
Season 19
teams
30
duel
30
Season 38
teams
27
duel
29
Season 40
teams
29
HeroGamesWins
21
57%
16
50%
7
57%
7
14%
7
57%
6
33%
5
60%
5
40%
4
50%
4
50%
4
50%
4
50%
4
75%
4
50%
4
75%
3
100%
3
67%
3
33%
3
0%
2
100%
2
0%
2
0%
2
0%
2
50%
2
0%
2
50%
1
100%
1
0%
1
0%
1
0%