Βορέας

Season 22
teams
30
Season 27
teams
30
Season 35
teams
30
Season 38
teams
29
Season 39
teams
30
Season 47
teams
30
Season 48
teams
28
Season 49
teams
28
Season 58
teams
28
Season 59
teams
30
HeroGamesWins
70
59%
50
58%
37
57%
32
44%
27
44%
25
52%
24
42%
20
60%
19
37%
17
35%
15
53%
13
15%
12
58%
10
50%
10
30%
9
44%
8
38%
6
50%
6
67%
6
83%
6
50%
5
20%
5
60%
3
0%
3
0%
3
33%
2
0%
2
50%
2
100%
2
50%
1
0%