หมีโหด

Season 14
duel
27
Season 22
duel
27
Season 23
teams
27
duel
29
Season 26
duel
29
Season 27
teams
28
duel
29
Season 28
teams
29
duel
30
Season 30
duel
29
Season 31
teams
29
Season 40
teams
27
Season 45
teams
27
duel
29
HeroGamesWins
35
86%
33
70%
27
63%
23
78%
20
60%
20
75%
19
47%
18
61%
17
65%
13
54%
11
64%
10
80%
10
50%
10
70%
8
50%
8
25%
8
13%
8
63%
7
71%
7
57%
6
67%
6
83%
6
83%
5
60%
5
40%
5
60%
4
50%
3
33%
3
33%
3
33%
2
50%
1
100%