Хулчгар

Season 35
duel
30
Season 39
duel
30
Season 47
teams
29
Season 51
teams
29
duel
30
HeroGamesWins
21
67%
18
56%
15
67%
10
60%
9
56%
9
22%
8
50%
7
14%
6
17%
6
33%
6
33%
6
67%
5
40%
5
0%
5
40%
5
20%
5
40%
4
0%
4
25%
4
0%
3
67%
3
100%
3
33%
3
67%
2
50%
2
50%
2
50%
2
0%
1
100%